top of page

Instalación de marquesinas para el autobús

El Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes ha aprobado la instancia presentada por el AMPA AFELBA solicitando la instalación de marquesinas para el autobús durante el próximo año:

La respuesta recibida es la siguiente:

Benvolguts veïns,

En resposta a la vostra instancia de data 23 de març d’enguany, vinculada al registre d’entrada núm. CE-48-2019, on sol·liciteu la instal·lació de marquesines a les parades d’autobús a ambdós costats de la Rambla del Garraf, a l’alçada del centre escolar Lycée Bel Air, us informem que, el nou contracte de manteniment de les marquesines al municipi, en el que es contempla la implantació de les que feu referència a la vostra instancia, es troba en procés de licitació.

Està prevista la seva instal·lació durant l’any 2020.Como podéis comprobar, junt@s podemos avanzar por mejorar.

bottom of page